Hướng dẫn mở mã service cho tivi Samsung

Trung tâm bảo hành tivi Samsung xin hướng dẫn mở mã service cho tivi Samsung, áp dụng cho tất cả các tivi hãng Samsung.
Xem thêm:  » Video hướng dẫn tháo lắp màn hình tivi samsung


Với tất cả các loại TV sam sung có các cách mở chính sau:

1 – Loại 1:
PV 1, STC 11A,B,C, STC 12B
- ấn lần lượt các phím sau: Power off --- P.STD --- HELP --- SLEEP --- Power on.
- Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.
2 – Loại 2:
STC 13A, S 15A, STC 57
- ấn lần lượt các phím sau: Power off --- Display --- Pic. STD --- Mute --- Power on.
- Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.
3 – Loại 3:
- ấn lần lượt các phím sau: Power off --- Display --- Menu --- Mute --- Power on.
- Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.
4 – Loại 4:
- ấn lần lượt các phím sau: Power off --- Info --- Menu --- Mute --- Power on.
- Khi vào chế độ service rồi thì dùng fím CH +/- và Vol +/- để thay đổi và tăng giảm các chức năng.

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét