Lỗi màn hình tivi có đường kẻ mầu dọc hoặc ngang

Trung tâm bảo hành tivi samsung xin chia sẻ bài viết về Lỗi màn hình tivi có đường kẻ mầu dọc hoặc ngang, hi vọng bài viết sẽ hữu ích với quý khác hàng .

 Biểu hiện Lỗi màn hình tivi có đường kẻ mầu dọc hoặc ngang:

 Xem thêm: Lỗi màn hình tivi chết điểm màu
Hiện tượng chết đường kẻ dọc màn hình
Hiện tượng chết đường kẻ dọc màn hình

 Hiện tượng chết đường kẻ ngang màn hình

Hiện tượng chết đường kẻ ngang màn hình
  • Trên màn hình có một hoặc nhiều đường kẻ có mầu sắc không đổi dọc hoặc ngang màn hình

Kiểm tra Lỗi màn hình tivi có đường kẻ mầu dọc hoặc ngang:

  • Hiện tượng trên hiển thị ngay trên màn hình trong mọi hoàn cảnh, vì vậy bạn không cần kiểm tra bạn cũng nhìn thấy.

Nguyên nhân Lỗi màn hình tivi có đường kẻ mầu dọc hoặc ngang:

  • Nguyên nhân của hiện tượng trên là do đứt mạch in từ sau IC Drive điều khiển đường ngang và đường dọc của màn hình đến màn hình.
 Nguyên nhân của hiện tượng màn hình bị đường kẻ ngang
  • Nguyên nhân của đường kẻ dọc không đổi mầu sắc là do đứt mạch ở sau IC Drive hoặc đứt trên màn hình
 Nguyên nhân của đường kẻ dọc không đổi mầu
  • Nguyên nhân của đường kẻ ngang không đổi mầu sắc là do đứt mạch ở sau IC Drive hoặc đứt trên màn hình

Khắc phục Lỗi màn hình tivi có đường kẻ mầu dọc hoặc ngang:

  • Nếu đứt mạch bên trong tấm LCD Panel thì bạn không thể nối lại được
  • Nếu đứt mạch ở ngay sau IC Drive thì việc nối mạch cũng vô cùng phức tạp bởi đường mạch rất mảnh

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét